Kurs organizacyjny dla Seminarium magisterskie 2022L prof. A.Nowak, dr K.Winkowska-Nowak

„Pamięć prospektywna – królowa pamięci” – opracowanie narzędzia do pomiaru pamięci prospektywnej w różnych grupach wiekowych.

Proponowane seminarium licencjackie jest idealnym rozwiązaniem dla osób zainteresowanych psychologią dziecka oraz wspomaganiem funkcji poznawczych wśród dzieci w różnych grupach wiekowych. Zajęcia przeznaczone są dla ambitnych, pracowitych i zaangażowanych studentów, którzy chętnie przeszukują literaturę naukową w poszukiwaniu nowych rozwiązań, oraz na bazie dostępnej literatury opisującej problemy poznawcze dzieci, są wstanie zaproponować rozwiązania sprzyjające poprawie jakości życia dzieci.


Kurs e-learningowy z materiałami na temat prowadzenia badań przez platformę Qualtrics

(w przygotowaniu)

Kurs e-learningowy z materiałami na temat prowadzenia badań przez Panel Badawczy SONA

(w przygotowaniu)

Analiza statystyczna - kurs zaawansowany -

semestr zimowy 2020/2021

tryb stacjonarny

prowadzący: Błażej Mroziński