Podczas kursu będziemy poznawać i utrwalać słownictwo związane z psychologią. Celem kursu jest przygotowanie studentów do czytania literatury fachowej w języku angielskim oraz przygotowanie ich do uczestnictwa w wykładach prowadzonych w języku angielskim.