Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży 2018/2019 Mateusz Wiliński

Uzupełniajacy kurs e-learningowy do zajęć "Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży - wprowadzenie i praktyka" ma na celu utrwalić wiedzę studentów z zakresu materiału omawianego na zajęciach. Z tego względu wszystkie przewidziane aktywności oraz dostarczone materiały dodatkowe mają charakter uzupełniający w stosunku do spotkań z prowadzącymi zajęcia. 

Kurs ma charakter dobrowolny i nieobowiązkowy, jego zaliczenie nie jest wymagane do zaliczenia przedmiotu. Korzystanie z aktywności i materiałów przewidzianych w kursie pomoże jednak studentom wypełnić wymagania sformułowane dla uzyskania zaliczenia przedmiotu.