Kurs jest przeznaczony dla studentów I roku studiów niestacjonarnych we Wrocławiu