Ustawy o medycznych i okołomedycznych zawodach 2018/2019 - dr Agnieszka Fiutak

Celem kursu jest dostarczenie słuchaczom informacji na temat wykonywania podstawowych zawodów medycznych: lekarza, pielęgniarki, położnej oraz funkcjonowania samorządów zawodowych oraz innych zawodów np. psychologa. Student posiada wiedzę z zakresu prawa wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej oraz zna przesłanki, które umożliwiają  wykonywanie tych zawodów na terenie Polski. Student potrafi wskazać praktyczne aspekty funkcjonowania organów izb lekarskich, pielęgniarskich.