Kurs zawierający filmy z zakresu podstawowej i zaawansowanej statystyki, pomocny przy wykonywaniu analiz do pracy magisterskiej