Kurs jest pomocą naukową dla studentów biorących udział w ćwiczeniach z psychometrii, prowadzonych przez Katarzynę Gałasińską w roku akademickim 2021/2022 (semestr letni).