Kurs jest pomocą naukową dla studentów biorących udział w ćwiczeniach z Metodologii i Statystyki Zaawansowanej w semestrze letnim 2021/2022. Zajęcia prowadzi Katarzyna Gałasińska.