Zaliczenie zajęć z psychologii reklamy w formie testu wielokrotnego wyboru.

20 pytań