Kurs na egzamin poprawkowy dla drugiego roku anglistyki.