Polityka prywatności platformy e-learningowej Learn Online Uniwersytetu SWPS

Drogi Użytkowniku! Droga Użytkowniczko!

Dokument, który czytasz, stanowi politykę prywatności platformy e-learningowej Learn Online SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego dalej nazywanej Serwisem, dostępnej pod adresem https://learnonline.swps.edu.pl. Serwis jest prowadzony przez Centrum e-Learningu Uniwersytetu SWPS, które mieści się w pokoju N006, kampus Warszawa ul. Chodakowska 19/31, 03-815, adres e-mail: e-learning.swps.edu.pl, dalej nazywane Centrum. Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł(a) się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Dane osobowe i prywatność

Przy zakładaniu Konta Użytkownika zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska oraz adresu mailowego w domenie Uniwersytetu SWPS (swps.edu.pl lub st.swps.edu.pl). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie: imienia, nazwiska oraz adresu mailowego w domenie Uniwersytetu SWPS jest niezbędne do skorzystania z Serwisu. Pamiętaj jednocześnie, że niektóre moduły zawierają przedmioty realizowane wyłącznie w postaci e-learningu. Jedynie podanie prawdziwych danych pozwoli na przypisanie Tobie uzyskanej przez Ciebie oceny oraz na zaliczenie przedmiotu realizowanego za pośrednictwem Serwisu.

Twoje dane w postaci imienia i nazwiska będą widoczne dla Wykładowców, na zajęcia których będziesz zapisany, Studentów, którzy będą zapisani do tej samej przestrzeni edukacyjnej co Ty (kursu, repozytorium materiałów), pracowników Centrum oraz administratorów Systemu zajmujących się jego utrzymaniem.

Jeśli zdecydujesz się na wstawienie zdjęcia w Twoim profilu, będą je widzieć Wykładowcy, na których zajęcia będziesz zapisany, Studenci, którzy będą zapisani do tej samej przestrzeni edukacyjnej co Ty (kursu, repozytorium materiałów), pracownicy Centrum oraz administratorzy Systemu zajmujący się jego utrzymaniem. Wstawienie zdjęcia jest dobrowolne. Celem przetwarzania danych osobowych w postaci zdjęcia (wizerunku) jest usprawnienie komunikacji pomiędzy użytkownikami Systemu.

Przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych stosujemy środki organizacyjne i techniczne służące ich zabezpieczaniu zgodne z przepisami polskiego prawa, w szczególności stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa. Zarządzaniem Serwisem oraz danymi osobowymi przetwarzanymi w jego ramach zajmuje się Centrum, Twoje dane przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania przez Ciebie z funkcjonalności Serwisu i realizacji Twoich działań w zależności od funkcji: Wykładowcy, Studenta lub Pracownika Administracyjnego, w szczególności w celu udostępniania kursów oraz umożliwienia sprawdzenia wiedzy oraz wystawienia oceny albo zaliczenia. Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do wglądu w treść dotyczących Cię danych oraz ich poprawiania.

Last modified: Thursday, 7 December 2017, 12:34 AM